KÜLTÜREL PEYZAJ VE DOĞAL PEYZAJ NEDIR?

Kültürel ve doğal peyzaj tanımı konusunda yardımcı olur musunuz?

YANITLAR:

  • Bu konularda çeşitli tanımlar mevcuttur. Örneğin, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kültürel peyzaj ile ilgili olarak tanımı: "Kültürel ve doğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren tarihi olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen alanlardır." şeklindedir.

    Basit olarak anlamaya çalışırsak eğer, doğal peyzaj, doğada kendiliğinden oluşmuş ve insan müdahalesi barındırmayan alanlardır. Örneğin; göller, kumul alanları, sazlıklar, çeşitli site alanları gibi. Türkiye'de hemen hemen yok gibidir böyle alanlar. Dünyada ise, Amazon Ormanları doğal peyzaja örnek olarak verilebilir.

    Kültürel peyzajda ise, insanlar tarafından doğa büyük ölçüde değiştirilmiştir. Kentler, kent içindeki parklar gibi.

    Kültürel peyzaj da kırsal peyzaj ya da kentsel peyzaj şeklinde olabilir.