TILIA PLATYPHYLLOS - BÜYÜK YAPRAKLI IHLAMUR - LARGE LEAVED LINDEN

Tilia platyphyllos - Büyük yapraklı ıhlamur - Large leaved linden Görseli

Özellikler:

  • Arıları çeken özellikte: Arıların ilgi duyduğu
  • Çanakkale'de doğal olarak yetişen: Buranın doğal bitki örtüsünde mevcut
  • Güzel kokulu: Bulunduğu ortama hoş koku verebilen
  • Kirli havaya dayanıklı: Gaz zararlarına ve hava kirliliğine dayanıklı
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı
  • Yol kenarına dikilebilen: Yol, cadde bitkilendirmesi için uygun

Tilia platyphyllos - Büyük yapraklı ıhlamur - Large leaved linden ağacı, 40m. kadar boylanma yapar. Türkiye’de Trabzon, Çanakkale ve Isparta’da doğal olarak yayılış gösterir.