TAXUS BACCATA - PORSUK - ENGLISH YEW

Taxus baccata - Porsuk - English yew Görseli

Özellikler:

 • Çit bitkisi olarak kullanılabilen: Yüksek çit (2-4 m ve üstü)
 • Gölgede yetişebilen: Gölgeye dayanıklı
 • Kuraklığa dayanıklı: Az su ile yetişebilen
 • Perde olarak kullanılabilen: Bariyer amaçlı bitkilendirmeye uygun
 • Rüzgar kesebilen: Rüzgarın etkisini azaltan
 • Saksıda ve kapta yetişebilen: Limitli topraklarda yetişebilen
 • Topiary yapımına uygun: Şekil verilebilen
 • Yaprak dökme durumu: Herdem yeşil
 • Yaprak tipi: İğne yapraklı
 • Çit bitkisi olarak kullanılabilen: Yüksek çit (2-4 m ve üstü), Orta yükseklikte çit (1-2m), Alçak çit (1m'ye kadar)
 • Espalier yapılabilen: Gövde veya dallardan düz bir hat elde edilebilen
 • Gölgede yetişebilen: Gölgeye dayanıklı
 • Kuraklığa dayanıklı: Az su ile yetişebilen
 • Perde olarak kullanılabilen: Bariyer amaçlı bitkilendirmeye uygun
 • Saksıda ve kapta yetişebilen: Limitli topraklarda yetişebilen
 • Topiary yapımına uygun: Şekil verilebilen
 • Yaprak dökme durumu: Herdem yeşil
 • Yaprak tipi: İğne yapraklı
 • Yetişebildiği toprak türü: Tuzlu toprakta yetişebilen
 • Yüksek sıcaklığa dayanıklı: Aşırı sıcaklara dayanabilen
 • Özellik: Zehirli Bitkiler

Peyzaj mimarları tarafından parkçılıkta çok kullanılan bir tür olan Taxus baccata bitkisinin yaprak ve meyveleri zehirlidir. Bu sebeple dikkatli kullanılması gereklidir. Yuvarlakça veya geniş, konik tepeli bir ağaçtır. Makasa çok iyi gelir. Bu sebeple özellikle çit yapımında ve makaslanıp heykel yapımında çok kullanılır. Çalı formundan budanır. Budanmadığında 12-20m'ye kadar boylanan bir ağaç haline gelir.

Taxus baccata Türkiye'de Karadeniz Ormanları'nda çok sık görülür. Dünyada ise, Alpler'de ve K.Avrupa'da vardır. Yaprakları göknar yaprağına benzese de alttaki stoma çizgileri göknardaki kadar belirgin değildir. Kırmızı küçük meyveleri dekoratiftir.

Peyzaj ve bahçe çalışmalarında yüksek rakımlı yerlerde kullanılmamalıdır. Dona karşı hassasiyeti vardır. Gölgeye en dayanıklı türlerden biridir. Gençliğinde yavaş büyür.

Peyzaj mimarları tarafından sevilen cv.'ı ise; Taxus baccata cv columnaris(fastigiata) ve Taxus baccata cv fastigiata aurea şeklindedir. Bol kireçli ve rutubetli topraklarda yetişir.

Peyzaj ve bahçe çalışmalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, bu ağaç, dişi ve erkek çiçekleri ayrı ayrı olan bir ağaçtır. Dişi ağaçlar ise kirletici olduğu için yola, vs. dikilmemelidir.

1000 yaşından fazla yaşayan bu tür Avrupa'da en çok kilise avlularında görülür.

Bu ağacın altında, genellikle turuncuya çalan kahverengi, yapışkan bir mantar yaşar.

Yaşlı porsuk bitkisinin dalları yere ulaşıp kök salmaya başlamasıyla yeni ağaçlar meydana getirir.

Erkek ağaçlarda sarı polenleri dişi ağaçlarda ise kırmızı meyveler görülür. Zehirli meyveleri olan Porsuk ağaçları çit, duvar yapımı veya topiary yapımında kullanılır.

Ayrıca bu bitki topiari sanatı nda kullanılabilen bitkiler arasındadır.