QUERCUS SPP. - MEŞE TÜRLERI - OAKS

Quercus spp. - Meşe Türleri - Oaks Görseli

Özellikler:

  • Anıt ağaç: Çok uzun yıllar yaşayabilen
  • İstanbul'da doğal olarak yetişen: Buranın doğal bitki örtüsünde mevcut
  • Kök tipi: Kazık köklü
  • Kuşları çeken özellikte: Kuşların ilgi duyduğu
  • Sonbaharda güzel renk alan: Hoş renklere bürünen
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı
  • Yetişebildiği toprak türü: Nötr - Alkali toprakta yetişebilen

Quercus spp. - Meşe Türleri - Oaks;

Kayıngiller familyasından olan meşeler, çok önemli park ağaçlarından biridir ve peyzaj mimarları tarafından sevilerek kullanılır. Türkiye'de 20'nin üzerinde türü vardır. 1000 seneden fazla yaşayanları mevcuttur. Özellikle mobilyacılıkta değerli olan odunu çok dayanıklı ve sağlamdır. Genelde 20-30 m boy yapan ağaçlardır. Sonbaharda loplu gibi ilginç biçimli yapraklarını dökmeden önce hoş renklere bürünürler. Tohumları - meşe palamutu - çok belirgin özellikleridir. Kuşlar ve sincaplar bu tohumları yerler. Kuvvetli ışık ağacıdırlar. Siper altında yetişemezler. Gençken dona hassas ama sonra dayanıklıdırlar.

Yabanarıları meşeleri çok sever.

Eskiden gemiler uzun meşelerden yapılırmış, Halen de mobilya yapımında kullanılmaktadır.

Nottingham’da Sherwood Ormanı’nda İngiltere’nin en büyük meşe ağacı bulunmaktadır.

Quercus spp. - Meşe Türleri - Oaks ortak özellikleri arasında en çok bilinenleri: Türkiye'de ormanlarda çok yetiştiği, köklerinin çok kuvvetli olup toprağı sabitlediği ve erozyonu önelyebildiğidir. Ayrıca meşe ağacının en çok kullanılan kısmı "palamut" denen meyveleri ve gövdesidir. Palamut, kuş, sincap, tavşan gibi hayvanların besin kaynağıdır. Ayrıca odunu çok kıymetli olan meşe ağaçları, mobilye sektöründe kullanıldığı gibi, yakacak olarak da kullanılmaktadır.

Meşe ağaçları tüm Türkiye'de yetişir.