QUERCUS COCCINEA - ENDÜLÜS MEŞESI - OAK

Quercus coccinea - Endülüs Meşesi - Oak Görseli

Özellikler:

  • Anıt ağaç: Çok uzun yıllar yaşayabilen
  • Kök tipi: Kazık köklü
  • Sonbaharda güzel renk alan: Hoş renklere bürünen
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı
  • Yetişebildiği toprak türü: Asit toprakta yetişebilen

Quercus coccinea - Endülüs Meşesi, 20-25m. boylanma 12-15m. yayılım yapar. Piramit şeklinde bir formu vardır, güzel sonbahar renklenmeleri vardır.

Genel olarak meşelerin Türkiye'de 20'nin üzerinde türü vardır. 1000 seneden fazla yaşayanları mevcuttur. Özellikle mobilyacılıkta değerli olan odunu çok dayanıklı ve sağlamdır. Genelde 20-30 m boy yapan ağaçlardır. Sonbaharda loplu gibi ilginç biçimli yapraklarını dökmeden önce hoş renklere bürünürler. Tohumları - meşe palamutu - çok belirgin özellikleridir. Kuşlar ve sincaplar bu tohumları yerler. Kuvvetli ışık ağacıdırlar. Siper altında yetişemezler. Gençken dona hassas ama sonra dayanıklıdırlar.

Yabanarıları meşeleri çok sever. Eskiden gemiler uzun meşelerden yapılırmış, Halen de mobilya yapımında kullanılmaktadır. Nottingham’da Sherwood Ormanı’nda İngiltere’nin en büyük meşe ağacı bulunmaktadır.

Quercus spp. - Meşe Türleri - Oaks ortak özellikleri arasında en çok bilinenleri: Türkiye'de ormanlarda çok yetiştiği, köklerinin çok kuvvetli olup toprağı sabitlediği ve erozyonu önelyebildiğidir. Ayrıca meşe ağacının en çok kullanılan kısmı "palamut" denen meyveleri ve gövdesidir. Palamut, kuş, sincap, tavşan gibi hayvanların besin kaynağıdır. Ayrıca odunu çok kıymetli olan meşe ağaçları, mobilye sektöründe kullanıldığı gibi, yakacak olarak da kullanılmaktadır.

Meşe ağaçları tüm Türkiye'de yetişir.