POPULUS ALBA - AKKAVAK - SILVER POPLAR

Populus alba - Akkavak - Silver poplar Görseli

Özellikler:

  • Çanakkale'de doğal olarak yetişen: Buranın doğal bitki örtüsünde mevcut
  • Kirli havaya dayanıklı: Gaz zararlarına ve hava kirliliğine dayanıklı
  • Soğuklara dayanıklı: Düşük derecelerde yaşayabilen
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı
  • Yetişebildiği toprak türü: Tuzlu toprakta yetişebilen
  • Konum: Su kenarında kullanılabilen

Peyzaj ve bahçe çalışmalarında Populus türlerinin genel olarak rüzgara ve kara dayanıksız gövdelerin etrafa zarar verebilmeleri öngörülmelidir. Ayrıca çok fazla döküntüleri olup alerjiye neden olabilirler. Kent içi ağaçlandırmasında uygun görülmemektedir.

Populus alba ağaçları, 50-100 sene kadar yaşarlar. 30-40m. boyalanır. Kalın dallı ve geniş tepeli bir ağaçtır. Kabuğu beyazdır. Hava kirlilğine dayanıklı olup kuru ya da nemli her toprak türüne uygundur. İyi gelişim gösterdiği toprak türü ise, rutubetli topraklar ve taban suyu yüksek yerlerdir. Bu sebeple su kenarlarında iyi gelişim gösteren bir bitkidir.

Akkavak ağacının ışık isteği çok yüksek olduğu için yandan gelen bir siper bile gelişimini olumsuz yönde etkiler.

Populus alba dona dayanıklı bir ağaçtır ve yüksek rakımda yetişebilir. Kuzey Afrika, Orta ve Güney Avrupa, Orta ve Güney Rusya’da genel yayılış gösterir. Türkiye’de ise Kuzey, Batı, Güney ve İç Anadolu’da ve Trakya’da görülür.