ORCHID SPP. - ORKIDE TÜRLERI - ORCHIDS

Orchid spp. - Orkide türleri - Orchids Görseli

Özellikler:

  • Işık isteği: Gölgede yetişebilen
  • Işık: Hafif gölge

Orchid spp. - Orkide türleri - Orchids;

Birçok kültürde önemli yerleri olan bu bitkiler, özellikle 16. yy.'daki Çinli saray ressamlarının resimlerinde saflığı simgelermiş. Bu resimlerde sıkça rastlanan diğer bitkilerden çiçekli erik dalı uyumu ve sürekliliği, bambu ise, kırılmazlığı ve bükülebilirliği ifade edermiş. Ayrıca yine bu kültürde orkide kokusu onurun ve bilgeliğin ifadesi imiş. Türkiye yaygın olarak bilinmese bile, pek çok endemik orkide türüne ev sahipliği yapmakta.

Bu bitkinin güzelliğinin yanı sıra ilginç özelliklerinden biri, hem eril hem de dişi organellere sahip olup, döllenme olmadan da elverişsiz durumlarda kendi başına üreyebilmesi!

Ayrıca yine bu bitki, yüzyıllar boyunca kurutulmuş kök tohumlarının toz haline getirilmesiyle salep olarak içilmiş.

Dik gelen ışıktan korunması gereken bir bitkidir. Türe göre değişkenlik göstermekle beraber, genellikle ortamdaki nemin ve sıcaklığın yüksek olması önemlidir.