FAGUS ORIENTALIS - DOĞU KAYINI - ORIENTAL BEECH

Fagus orientalis - Doğu kayını - Oriental beech Görseli

Özellikler:

  • Çanakkale'de doğal olarak yetişen: Buranın doğal bitki örtüsünde mevcut
  • Gölgede yetişebilen: Gölgeye dayanıklı
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı

Peyzaj mimarları tarafından gölgeye dayanıklı oluşları sebebiyle sevilse de, ev bahçelerinde çok geniş tepe çapı sebebiyle kullanışsız olabilir. Yaprak döken ağaçlardır. 35-50m. boylanma gösterir. Hafif gölgeli alanlara, iyi süzülebilen, organik maddece zengin topraklara dikilmelidir.

Fagus orientalis, Bulgaristan, Türkiye, Kafkasya ve İran’da yayılış gösterir. Türkiye’de boydan boya Karadeniz’e paralel uzanan dağların orta ve yüksek kısımlarında kuzeye yönelik yamaçlarda ormanları bulunur. Marmara Bölgesi ile Anadolu’da yer yer görülürken, Amanos ile Maraş bölgesinde lokal olarak görülür.

Özetle tüm kayın ağaçlarının en belirgin özelliği:

Gri renkli ve çok düzgün, pürüzsüz gövdesi olmasıdır. Ayrıca odunu mobilya yapımında sıkça kullanılır. Marmara ve Karadeniz Bölgesi ve Amanos Dağları civarına yolunuz düşerse, birçok kayın ağacı görebilirsiniz...

Kayın ağaçları yavaş büyüyen ağaçlardır. Tüylü yapraklarıyla bilinen bu ağaçlar, parke ve yağ yapımında da kullanılır.