COTONEASTER HORIZONTALIS - DAĞ MUŞMULASI - ROCK COTONEASTER

Cotoneaster horizontalis - Dağ muşmulası - Rock cotoneaster Görseli

Özellikler:

  • Kaya bahçeleri için uygun: Bu amaçla kullanılabilen
  • Saksıda ve kapta yetişebilen: Limitli topraklarda yetişebilen
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yer örtücü olarak kullanılabilen: Bodur çalı

Peyzaj çalışmalarında Cotoneaster franchetti kadar çok kullanılan ve sevilen bir tür olan Cotoneaster horizontalis'in yaprakları daha küçüktür. ( 1-2 cm kadar). Ayrıca bir diğer fark da bu bitkinin meyvelerinin demetler halinde olmayışıdır. Meyvelerinin sapı çok kısa ve oranj kırmızıdır. 80-90cm. boylanma, 3-5m. yayılım gösterirler. Yaprak döker, meyveleri ise boldur. Bariyer, bayır örtücü olarak ve kaplarda yetiştirmek için oldukça uygundur.