CORYPHANTHA SPP. - KAKTÜS - RHINOCEROS CACTUS

Coryphantha spp. - Kaktüs - Rhinoceros cactus Görseli

Özellikler:

  • Familya: Kaktüsler
  • Form: Yuvarlak - küremsi

Coryphantha spp. - Kaktüs - Rhinoceros cactus;

Don olayına karşı duyarlı olan bu bitkiler sıcak bölgelerin ve bol güneşli ortamların bitkileridirler. Humusça zengin, süzek ve bol güneş alan topraklar bu bitki için uygundur. Doğada bazen tek başlarına olasalar da genellikle kümeler halinde gelişen bu bitkilerin anavatanı, ABD'nin güneyi, Meksika'nın Kuzeyi ve Küba Adası'dır.

Görseller: