CEDRUS SPP. - SEDIR TÜRLERI - CEDAR TREES

Cedrus spp. - Sedir türleri - Cedar trees Görseli

Özellikler:

  • Saksıda ve kapta yetişebilen: Limitli topraklarda yetişebilen
  • Yaprak dökme durumu: Herdem yeşil
  • Yaprak tipi: İğne yapraklı

Cedrus spp. - Sedir türleri - Cedar trees;

4 türü bulunan sedirlerin iki türü ülkemizde doğal olarak yetişir. 40-50m.’ye kadar boylanan Sedirler, bodur kültivarları dışında küçük alanlara dikilmemelidirler. Ilıman iklimler, tam güneş alan bölgeler, iyi drene olan, organik maddece zengin, derin topraklar bu bitkilerin uygun yaşam ortamlarını oluşturur. Cedrus türlerinin ancak bodur olanları saksıda yetişebilir.