CARPINUS BETULUS - BATI GÜRGENI - EUROPEAN HORNBEAM

Carpinus betulus - Batı gürgeni - European hornbeam Görseli

Özellikler:

  • Çanakkale'de doğal olarak yetişen: Buranın doğal bitki örtüsünde mevcut
  • Gölge verebilen: Geniş tepe tacı sayesinde gölgeli alanlar yaratabilen
  • Hızlı gelişen: Gelişim hızı yüksek
  • İstanbul'da doğal olarak yetişen: Buranın doğal bitki örtüsünde mevcut
  • Kirli havaya dayanıklı: Gaz zararlarına ve hava kirliliğine dayanıklı
  • Topiary yapımına uygun: Şekil verilebilen
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı

Peyzaj mimarları tarafından gençlikte hızlı büyümesi ve bol miktardaki yaprağıyla iyi gölge yapması sebebiyle bahçe çalışmalarında, parkçılıkta sevilerek kullanılır. Meşe gibi gürgen de Anadolu'nun önemli ağaçlarından biridir.

Carpinus betulus ağacının doğal yayılış alanı; hemen hemen tüm Avrupa, Baltık ülkeleri, Kafkasya ve İran’dır. Türkiye’de Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde görülür. Özellikle Karadeniz Ormanları'nda 25m. kadar boylanır.

Gürgen yaprağı, kayın yaprağı ve kızılağaç yaprağı arasında bir şekle sahiptir. Şekil olarak kayın yaprağına çok benzer. Yaprakları sivri ve kenarları kaba dişlidir. Kayın yaprağından farkı, yaprak damarlarının çok belirgin olmasıdır.

Gençken dikey ve dar bir formu varken olgunlaştıkça geniş, piramidal bir form alır. Tam güneş isteyen Carpinus betulus, iyi süzülebilen nemli topraklara dikilmelidir. Budamaya gelebilen bu bitki çit ve topiary düzenlemelerinde kullanılır.

Gürgen tohumları demetler halinde aşağıya doğru sarkar ve bol miktarda tohumları ile bu haliyle Acer pseudoplatanus veya Acer negundo tohumlarına benzer.

Gürgen kerestesi çok sert ve ağırdır. Zamanında, makineler için tekerlek göbeği ve dişli üretiminde, piyano ve kasap tezgahı yapımında kullanıldığı söylenir. Çit ve süslü geçit amaçlı kullanılabilirler.

Kocabaş kuşları tohumlarını kırıp açabilen tek kuşlardır.