ALNUS SPP. - KIZILAĞAÇ TÜRLERI - ALDER TREES

Alnus spp. - Kızılağaç türleri - Alder trees Görseli

Özellikler:

  • Hızlı gelişen: Gelişim hızı yüksek
  • Kirli havaya dayanıklı: Gaz zararlarına ve hava kirliliğine dayanıklı
  • Kuşları çeken özellikte: Kuşların ilgi duyduğu
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı
  • Yetişebildiği toprak türü: Nötr - Alkali toprakta yetişebilen

Alnus spp. - Kızılağaç türleri, 25m.’ye kadar boylanma yaparlar.

Ağaç ayakkabı yapımında çoğunlukla kızılağaç kullanılır.

Nehir kenarlarında sıklıkla görülebilen bu türün kökleri toprağı suyun alıp götürmesini engeller.

Kışın ispinozlar ve karabaşlı iskete kuşları dişi kozalakların içinde bulunan tohumları yerler.