ALNUS GLUTINOSA - YAPIŞKAN KIZILAĞAÇ - BLACK ALDER

Alnus glutinosa - Yapışkan kızılağaç - Black alder Görseli

Özellikler:

  • Bataklık rehabilitasyonuna destek olan: Bu amaçla kullanılabilen
  • Gölge verebilen: Geniş tepe tacı sayesinde gölgeli alanlar yaratabilen
  • Hızlı gelişen: Gelişim hızı yüksek
  • İstanbul'da doğal olarak yetişen: Buranın doğal bitki örtüsünde mevcut
  • Kirli havaya dayanıklı: Gaz zararlarına ve hava kirliliğine dayanıklı
  • Kuşları çeken özellikte: Kuşların ilgi duyduğu
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı
  • Konum: Su kenarında kullanılabilen

20-25m. boy 10m. yayılım yaparlar. Özellikle dere boylarında, rutubetli yerlerde kendiliğinden, doğal olarak gelen ve heryeri istila edebilen bir ağaç türüdür. Peyzaj mimarları tarafından gölgelik alan elde edilmesi ve bataklık alanların kurutulması durumlarında tercih edilebilir. Parkçılık açısından ise, fazla önemi olan ağaçlar değildirler.

Alnus glutinosa - Kızılağaç bitkisinin yaprakları fındık yaprağına benzer. Yapraklarının uçları küt ve kenarları kaba dişlidir. Yaprak damaları çok belirgindir ve yapraklar ters yumurta şeklindedir.

Kızılağaç meyveleri ise, dut şeklindedir. Yazın meyveler yeşil renklidir, sonbaharda ise olgunlaşır ve tohumlarını atar. İçinden çıkan bu tohumlar kanatlıdır. Bu tohumlar bol miktarda olduğu için uzaklara taşınırlar ve rutubetli bir yer bulunca hemen yerleşirler. Örneğin Karadeniz'de heyelan olan yerlerde kendiliğinden kızılağaç fidanlıkları oluşur.

Dona dayanabilir, yarı gölgede yetişebilir fakat kurak yerlerde yetişemezler.

Alnus cordota türü de, bu tür gibi kirli havaya dayanıklıdır.

Ağaç ayakkabı yapımında çoğunlukla kızılağaç kullanılır.

Nehir kenarlarında sıklıkla görülebilen bu türün kökleri toprağı suyun alıp götürmesini engeller. Ayrıca bu ağacın kerestesi suda sertleştiği için su kanallarındaki havuz kapak yapımlarında da kullanılmıştır.

Kışın ispinozlar ve karabaşlı iskete kuşları dişi kozalakların içinde bulunan tohumları yerler.