ACER PSEUDOPLATANUS - YALANCI ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ

Acer pseudoplatanus - Yalancı çınar yapraklı akçaağaç Görseli

Özellikler:

  • Arıları çeken özellikte: Arıların ilgi duyduğu
  • Gölge verebilen: Geniş tepe tacı sayesinde gölgeli alanlar yaratabilen
  • Kuşları çeken özellikte: Kuşların ilgi duyduğu
  • Sonbaharda güzel renk alan: Hoş renklere bürünen
  • Yaprak dökme durumu: Yaprak döken
  • Yaprak tipi: Geniş yapraklı
  • Yetişebildiği toprak türü: Tuzlu toprakta yetişebilen
  • Yol kenarına dikilebilen: Yol, cadde bitkilendirmesi için uygun

Güney ve Orta Avrupa ve Karadeniz Dağlarında yayılış gösterir. Kuzey Avrupa’nın alçak rakımlı yerlerinde, Orta ve Güney Avrupa’nın ise 1700-1800m.’ye kadar yükek dağlık bölgelerinde bulunur.

30m.’ye kadar boylanma yapan bir akçaağaçtır. Işık isteği yüksek olup dona dayanıklıdır. Rutubet isteği fazladır ayrıca ancak bitki besin maddece zengin topraklarda iyi yetişebilirler. Uzun saplı yaprakları kırmızı kahverengidir, sonbaharda sarımsı kahverengimsi bir renk alır.

Büyük bir tepe çapı vardır.

Peyzaj çalışmalardaki en önemli park bitkilerinden biridir. İstanbul’un korularında ve park bahçelerinde sıkça görülür. Ayrıca iyi bir gölge ağacıdır ve soliter olarak kullanıma ideal bir örnektir.

Akçağaçlar Ortaçağ’dan beri her yerde büyüyorlar.

Dağ akçaağaçlarının çiçekleri arılar için caziptir.

Ağaç gövdesi uzun ve yumru yumrudur, dalları çarpıktır.

Kemanlar genellikle dağ akçaağacı odunundan yapılırler. Aynı zamanda yer döşemeleri de..

Diğer Acer spp. - Akçaağaç türleri için: http://www.peyzajadresim.com/items/acer-spp-akcagac-turleri-maple/

Çizim Dosyaları:

Görseller: