ABIES SPP. - GÖKNAR TÜRLERI - FIR TREES

Abies spp. - Göknar türleri - Fir trees Görseli

Özellikler:

  • Gölgede yetişebilen: Gölgeye dayanıklı
  • Kök tipi: Kalp köklü
  • Yaprak dökme durumu: Herdem yeşil
  • Yaprak tipi: İğne yapraklı

Abies spp. - Göknar türleri - Fir trees; genel olarak gölgeye dayanıklıdırlar. Yani diğer bina ve ağaç siperlerinde yetişebilirler, fakat binalara çok yakın dikilmemelidirler. Rutubet istekleri yüksektir. Bitki besin maddesince zengin, derin, rutubetli ve balçıklı toprak ister. Genelde konik yapılı olan göknarlar kesinlikle budanmamalıdır. Aksi halde ağırlık merkezinin yukarıya kayması sonucu dengeli yapılarını yitirip devrilebilirler. Dona karşı hassas bitkilerdir. Çamların tersine, göknarlar gençlikte çok yavaş büyüdükleri için bahçelere genç göknar dikilmemesi önemlidir. Türkiye'de yaklaşık 5 tane göknar türü vardır:

  • Abies bornmülleriana
  • Abies nordmanniana
  • Abies equi-trajani (Kazdağı göknarı)
  • Abies olcayana (Çataldağı göknarı)
  • Abies cilicica (Toros göknarı)

Özellikle Abies bornmülleriana peyzajda değerli bir türdür ve çok dekoratiftir.