DIKEY PEYZAJ - DIKEY BAHÇELER - YEŞIL DUVARLAR

Dikey Peyzaj - Dikey Bahçeler - Yeşil Duvarlar Görseli

Dikey Peyzaj - Dikey Bahçeler - Yeşil Duvarlar;

Doğada bazı bitkilerin sarılıcı-tırmanıcı karakterde olması farklı amaçlar için kullanmış ve farklı yetiştirme tekniklerini geliştirmiştir. Tırmanıcı bitkilerin bu özellikleri; duvar, kolon, pergola, kameriye ve bunun gibi yapıları örtmede, yine bu yapıları, bitkiyi (daha çok güller, wisterialar, clematisler) bağlayarak ve yönlendirerek süslemede, telden veya ahşaptan kurulan ızgaralar ile bitkiden (asmalar ve tırmanıcı karakterde olmayan espalier meyve ağaçları) daha fazla ürün elde etmede kullanılmıştır.

Yüz yıllardır kullanılan bu dikey yetiştirme tekniklerinde ortak özellik şüphesiz bitkinin toprağa ya da saksıya dikilmesidir. 2000’li yılların sonlarında ise Patrick Blanc’ın ortaya çıkardığı ‘Yeşil Duvar’lar, dikey yüzeyde bitki yetiştirmeye bambaşka bir yorum getirerek bitkilerin topraktan bağımsız, dikilmeden yaşayabilmelerini sağladı. Bugün artık Blanc’ın yeşil duvarları bir çok farklı ülkede, önemli binaların cephelerinden giderek kent içerisinde uygun olan her yüzeyde görülebiliyor.

Yeşil duvarlar, botanikçi ve araştırmacı olan Blanc’ın 35 yıl boyunca, yağmur ormanlarında yaptığı sayısız araştırmalarının ve deneyimlerinin sonucu olarak ortaya çıktı. Henüz üniversite öğrencisi iken Tayland ve Malezya’ya yaptığı doğa gezilerinde, kayaların üzerini kaplayan ve sadece şelaleden sıçrayan su damlamaları ile yaşayan bitkileri gördüğünde, bitkilerin topraktan herhangi bir yükseklikte yaşayabildiklerini farketti. Blanc, bu tropik ormanlarda gördüğü; kayalıklara, ağaç gövdelerine tırmanarak yaşayan bitkileri yetiştirebilme hayali ile dikey konstrüksiyonlar kurarak ve doğayı kopyalamaya çalışarak birçok deney yaptı.

Dairesinde yaptığı bu deneylerin kimisinde bitkiler Paris’in sert suyuna dayanamayıp yaşayamazken, kimisinde bitkiler dikey yüzey üzerinde bir araya toplanarak kötü bir görüntü oluşturdu. Kimisinde sistem için kullandığı malzemelerden bazıları hızla çürürken bazıları ise ancak bir kaç yıl dayanabildi. Her defasında farklı materyallerle ideal yaşam ortamını oluşturmak için araştırmalarına devam etti. Deneylerin sonucunda; bitkiler için gerekli yaşam ortamını, bir kaç mm. kalınlığında, hafif ve sert bir düzlem ile beraber biyolojik olarak parçalanmayan ama aynı zamanda yosun ve mikroorganizmaların kendiliğinden gelişebileceği kadar yumuşak bir yüzey ile sağlayabildi. Ayrıca bitkiler için gerekli su ve besini sağlamak için bir sulama sistemi de yerleştirdi. Botanikçi bilgisiyle bitkilerin tür seçimi ve uygulmasında; bitkinin tekstür, parlaklık, renk, gölge, kontrast ve strüktür gibi görsel özelliklerini kullanarak; duvarın üst kısımlarında daha çok yamaçların üstlerinde yaşayan türleri kullanılırken, alt taraflarda; yukarı doğru büyüme eğilimi gösteren, ormanda yaşayan türleri tercih etti.

Dikey bahçeler hakkında daha fazla bilgi almak, çizim dosyalarına ulaşmak veya kendi dikey bahçesini yapmak isteyenler Peyzaj Çalışmaları – Dikey Bahçeler bölümünden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

comments powered by Disqus